Grilování zábava i radost

Grilování masa a grilování vůbec je nejlepší, co nejen v létě můžete dělat ze svými přáteli a kamarády. Tak na co čekáte. Hurá ke grilu a šup grilovat !

Ochrana osobních údajů


Prohlášení o Zásadách ochrany osobních údajů 
na webové stránce http://grilovani-gril.blogspot.cz/


1. Webová stránka http://grilovani-gril.blogspot.cz/ funguje a ve webovém prohlížeci se zobrazuje na platformě Blogspot.com provozované společností Google Inc., se sídlem : Privacy Matters c/o Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, Silicon Valley, USA., dále jen „ Společnost Google“.
2. Pro sledování počtu zobrazení webové stránky http://grilovani-gril.blogspot.cz/ je do zdrojového kódu webové stránky implementován nástroj Google Analytics výše jmenované společnosti, tedy „Společnosti Google“.
3. Spolu s výše uvedeným nástrojem Google Analytics web http://grilovani-gril.blogspot.cz/využívá i jiné nástroje webové analytiky, jako jsou www.toplist.cz , www.waudit.cz a www.navrcholu.cz  pro sledování toku návštěvnosti, tzv. traffic, aby byla zajištěna co nejvyšší relevantnost zobrazení prostřednictvím využití standardně využívaných vyhledávačů, které uživatelé sítě WWW ( World Wide Web ) mohou používat.
4. Výše uvedené nástroje webové analytiky využívají soubory „cookies“, které se mohou ukládat do Vašeho domácího počítače, přenosného počítače ( laptop – notebook ), elektronických zařízení na platformě „Android“ , mobilních přenosných zařízení s přístupem k síti „internet“ s operačními systémy MAC OS či Windows a jiných.
5. Údaje o chování uživatelů zahrnují obecné informace o prohlížení webových stránek, jako je počet zobrazených stránek, nastavení jazyka a rozlišení obrazovky v prohlížeči. Nástroj Google Analytics uchovává IP adresy uživatelů pouze do té doby, než je určena geografická poloha návštěvníka a poté jsou tato data zneškodněna.
6. Provozovatel webové stránky se tímto zavazuje, že veškerá data získaná prostřednictvím služeb uvedených v bodě 3. tohoto "Prohlášení o ochraně osobních údajů" nepoužije jinak, než v souladu s platnými zákony a učinil všechna dostupná opatření, k tomu, aby zabránil jejich získání a využití třetí osobou v neprospěch uživatele sítě www.
7. Provozovatel webové stránky v rámci tohoto „prohlášení“ uživatele upozorňuje, že soubory cookies, které výše zmíněné nástroje uvedené zejména v bodě 3 tohoto „Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů“  využívají, nepoškozují hardware či software počítače, mobilního telefonu, mobilních elektronických zařízení na platformě "android" nebo jiného zařízení, a jsou zobrazitelné a čitelné prostřednictvím standardních textových editorů, jako je například Poznámkový blok či aplikace k tvorbě a editaci textu z dílny www.openoffice.org . Tyto soubory cookies neobsahují žádný škodlivý kód či části takových kódů nebo programů, neobsahují sexuálně explicitně zaměřený materiál či jakýkoliv jiný materiál, který není v souladu s dobrými mravy, Ústavou České republiky a platnými nařízeními Evropské unie.
8. Provozovatel webové stránky zejména při zpracování a užívání osobních informací návštěvníků  http://grilovani-gril.blogspot.cz/ respektuje práva uživatele sítě internet ( www - World Wide Web ) definovaná zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a přísně se řídí ustanoveními těchto zákonů.
9. Přístup k datům „Společnosti Google“ mají povoleny pouze ty osoby, které tato oprávnění potřebují nezbytně ke své práci, což představuje pouze pracovníky technické podpory a pracovníky oddělení technické údržby. Tato data nejsou veřejně přístupná jiným osobám.
10. Provozovatel webové stránky http://grilovani-gril.blogspot.cz/ se zavazuje, že nebude a nedovolí ani žádné potenciální třetí straně, používat službu webové analytiky výše zmíněných společností uvedených v bodě 3 tohoto „Prohlášení“ pro sledování či shromažďování osobních informací uživatelů sítě Internet a nebude při používání této služby osobně nebo třetí stranou spojovat jakákoliv data shromážděná z provozu webové stránky http://grilovani-gril.blogspot.cz/ s jakýmikoliv osobními informacemi z jakéhokoliv zdroje.
11. Provozovatel se rovněž zavazuje, že neumožní ani třetím stranám spojovat jakákoliv data shromážděná z provozu webové stránky http://grilovani-gril.blogspot.cz/ s jakýmikoliv osobními informacemi o jakýchkoliv osobách z jakéhokoliv zdroje.
12. Webové stránky  http://grilovani-gril.blogspot.cz/ důrazně respektují i nařízení definovaná zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími relevantními právními předpisy Evropské unie a České republiky v platném znění.
13. Údaje o chování uživatelů zahrnují obecné informace o prohlížení webových stránek, jako je počet zobrazených stránek, nastavení jazyka a rozlišení obrazovky v prohlížeči. Nástroj Google Analytics uchovává IP adresy uživatelů pouze do té doby, než je určena geografická poloha návštěvníka a poté jsou tato data zneškodněna. Provozovatel webové stránky se tímto zavazuje, že veškerá data získaná prostřednictvím služeb uvedených v bodě 1. tohoto "Prohlášení o ochraně osobních údajů" nepoužije jinak, než v souladu s platnými zákony a předpisy České republiky a Evropské unie a učinil všechna dostupná opatření, k tomu, aby zabránil jejich získání a využití třetí osobou v neprospěch uživatele sítě www ( World Wide Web )
14. Kdykoliv je uživateli, který prohlíží webovou stránku http://grilovani-gril.blogspot.cz/, prostřednictvím konfigurace nastavení prohlížeče k dispozici možnost používání souborů cookies zakázat. Veškeré funkce webové stránky jsou použitelné i bez souborů cookies, grafické prvky i textový obsah se nezmění.
15. Provozovatelem a autorem této webové stránky je Radek Svoboda, Svatoplukova 73, 615 00 Brno.

Co máte nejraději na grilu?